ZKO Jinonice ZKO – základní kynologická organizace 051

Jak se stát členem

Informace o členství v ZKO.

Stát se členem ZKO Jinonice a účastnit se tak výcviku pro pokročilé můžete po vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků.

Přihláška k vyplnění word dokument. Prosím vyplňte přihlášku a podepsaný dokumnet odevzdejte Zuzaně Veselé ve výcvikové dny (sobota od 13:00, úterý od 17:00) nebo zašlete naskenovanou na mail zhajna@seznam.cz 

Prosím uhraďte členské příspěvky, které činí za kalendářní rok pro nového člena 1 800 Kč, buď v hotovosti Zuzaně nebo na účet: 0121525399/0800
Členské příspěvky zahrnují:
- výcvik za aktuální kalendářní rok
- roční členství v ZKO
- roční členství v Českém Kynologickém Svazu

Těší se na Vás
ZKO Jinonice