ZKO Jinonice ZKO – základní kynologická organizace 051

Klubový řád

Práva a povinnosti členů ZKO.

Práva členů

 • účastnit se zkoušek a závodů
 • účastnit se výcviku
 • používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu
 • používat odkládací kotce

Povinnosti členů

 • řídit se klubovým řádem
 • dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek
 • dodržovat pokyny instruktorů, figurantů a členů výboru
 • mít řádně očkovaného psa, na vyzvání předložit očkovací průkaz psa ke kontrole
 • uklízet výkaly po svém psovi v prostorách klubu i okolo něj a v odkládacích kotcích
 • udržovat pořádek v klubovně, na cvičišti a jeho okolí
 • neuvazovat psa v prostorách cvičiště, k překážkám ani k plotu
 • nenechávat povalovat cvičební pomůcky na cvičební ploše
 • po použití odkládacího kotce zavírat dveře
 • platit včas a řádně členské příspěvky
 • docházet na členské schůze

Všeobecné

 • za škody způsobené psem zodpovídá a škodu hradí psovod
 • agresivní psi musí být opatření náhubkem po celou dobu výcviku
 • zákaz vstupu psů do klubovny
 • zákaz vstupu podnapilým osobám
 • zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu rodičů
 • zákaz vstupu s nemocným psem
 • zákaz vstupu s háravou fenou
 • na cvičební ploše a kdekoliv jinde v areálu je zákaz volného pobíhání a hraní psů
 • při výcviku používáme vhodných cvičebních pomůcek
 • při výcviku se k psovi chováme ohleduplně, psa nepřetěžujeme, netýráme ho, ani ho neúměrně netrestáme

Při porušení klubového řádu a neuposlechnutí výzvy člena výboru, bude dotyčnému uděleno napomenutí.
Pokud bude mít i nadále tento člen problémy s dodržováním klubového řádu, bude podmínečně vyloučen.