Klubový řád
Práva a povinnosti členů ZKO Práva členů Povinnosti členů Všeobecné
Při porušení klubového řádu a neuposlechnutí výzvy člena výboru, bude dotyčnému uděleno napomenutí.

Pokud bude mít i nadále tento člen problémy s dodržováním klubového řádu, bude podmínečně vyloučen.